IPHONE LOCK USA bao ghép sim xài full ok

9,999,999 4,500,000

GIÁ IPHONE LOCK ĐÃ BAO GỒM GHÉP SIM A-Z
QK MUA BỎ SIM VÔ LÀ XÀI THÔI 
Không phát sinh thêm chi phí gì cả
—————————————————
iphone 15  128gb xanh giá : 13.500.000đ
* Máy 99%  mã LL/A pin 100%
——————————————————-
iphone 14 promax  128gb gold giá : 16.500.000đ
* Máy 99%  mã LL/A pin 93%
iphone 14 promax  128gb tím giá : 17.000.000đ
* Máy 99%  mã LL/A pin 100%
iphone 14 pro  128gb tím giá : 14.500.000đ
* Máy 99%  mã LL/A pin 100%
iphone 14 plus 128gb blue giá : 11.800.000đ
* Máy 99%  mã LL/A pin 95%
iphone 14 128gb đen-đỏ giá : 10.800.000đ
* Máy new box  mã LL
————————————————–
iphone 13 promax 128gb xanh giá : 13.000.000đ
* Máy 99%  mã LL/A pin 90%
iphone 13 pro 128gb xanh giá : 11.000.000đ
* Máy 99%  mã LL/A pin 92%
iphone 13 128gb hồng giá : 9.900.000đ
* Máy new box  mã LL/A pin 100%
iphone 13 128gb xanh giá : 8.500.000đ
* Máy 99%  mã LL/A pin 100%
————————————————

ip 12 64gb blue giá : 6.500.000đ
* Máy 99% mã LL/A pin 98%

ip 11  64gb  giá : 4.500.000đ
* Máy 98% mã LL/A pin 90%