APPLE WATCH series 7 41mm & 45mm new

7,000,000

APPLE WATCH 7 41mm – 45mm mới & cũ

S7 41mm trang caosu gps  giá : 8.500.000đ
S7 41mm green caosu gps  giá :8.500.000đ
S7 41mm den caosu gps giá :    8.500.000đ
S7 41mm blue caosu gps  giá :   8.500.000đ

S7 45mm den caosu gps  giá :   9.200.000đ
S7 45mm blue caosu gps giá :   9.200.000đ
S7 45mm green caosu gps giá : 9.200.000đ
S7 45mm red  cao su giá :          9.200.000đ

S7 45MM GREEN 99% GIÁ :     7.000.000đ fullbox