iPhone 12 ProMax

Liên hệ giá tốt

  • Máy mới mã CPO
  • 12 PROMAX 128G Gold =       19.500.000đ EU
  • 12 PROMAX 128G Blue =       19.500.000đ EU
  • 12 PROMAX 128G Graphite = 19.500.000đ EU 
    12 PROMAX 128G trắng  =     19.500.000đ EU
  • Có hỗ trợ trả góp .
  • Có hỗ trợ thu máy cũ đỗi máy mới.
128gb256gb512gb
BLUEĐENGOLDTRẮNG
Xóa