IPHONE đã qua sử dụng đẹp 98-99% các loại

2,800,000 1,800,000

IPHONE ZIN CHUẨN 98-99% CÁC LOẠI
—————————————————–

15promax 256gb trắng giá : call
* Bản QT mã VN/A máy 99% pin 100%
15 promax 256gb blue giá : 27.500.000đ
* Bản QT mã LL/A máy 99% pin 100%
15 promax 512gb đen giá : 30.500.000đ
* Bản QT mã LL/A máy 99% pin 100%
15 promax 512gb trắng giá : 31.900.000đ
* Bản QT mã LL/A máy 99% pin 100%
15 promax 512gb natural giá : 32.200.000đ
* Bản QT mã LL/A máy 99% pin 100%
15 pro 128gb blue giá : 24.500.000đ
* Bản QT mã VN/A máy 99% pin 100%
15 pro 128gb đen giá : 22.800.000đ
* Bản QT mã LL/A máy 99% pin 100%
15 pro 128gb trắng giá : 23.500.000đ
* Bản QT mã LL/A máy 99% pin 100%
15 pro 128gb natural giá : 23.500.000đ
* Bản QT mã LL/A máy 99% pin 100%
15 plus 128gb hồng giá : 21.500.000đ
* Bản QT mã VN/A máy 99% pin 100%

—————————————————–
14 promax 256gb tím giá : 22.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 91%
14 promax 128gb gold giá : 22.000.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 100%
14 promax 128gb gold giá : 16.500.000đ
* Bản lockl mã LL/a máy 99% pin 100%
————————————–
14 pro 128gb gold giá : 17.200.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 99%
14 pro 128gb gold giá : 19.000.000đ
* Bản QT mã VN/a máy 99% pin 88%
——————————————–
14 PLUS 128gb tím giá : 14.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 93%

14 PLUS 128gb blue giá : 11.800.000đ
* Bản lock mã LL/a máy 99% pin 95%
14 128gb blue giá : 13.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 97%
—————————————–
13 promax 256gb blue giá :đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 95%
13 promax 128gb blue giá : 14.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 86%
13 promax 128gb blue giá : 13.000.000đ
* Bản lock mã LL/a máy 99% pin 90%
13 promax 128gb gold giá : 13.500.000đ
* Bản lock mã LL/a máy 99% pin 93%
13 pro 256gb gray giá : 13.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 84%
13 pro 128gb gray giá : 12.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 86%
13 128gb blue-green giá : 8.500.000đ
* Bản lock mã LL/a máy 98% pin 100%
13 128gb hồng giá : 11.000.000đ
* Bản QT mã VN/a máy 98% pin 86%
13 128gb ĐỎ giá : 11.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 91%
13 128gb ĐEN giá : 11.900.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 100%
13 mini 128gb ĐEN giá : 9.000.000đ
* Bản lock mã LL/a máy 98% pin 93%
———————————————–
12 Promax 128gb trắng giá : 13.000.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 87%

12 promax 128gb blue giá : 13.200.000đ
* Bản QT mã VN//a máy 98% pin 94%
12 promax 128gb gray giá : 13.200.000đ
* Bản QT mã VN//a máy 98% pin 93%
12 promax 128gb blue giá : 8.500.000đ
* Bản lock mã ll/a máy 98% pin 87%
12 promax 256gb blue giá : 14.000.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 87%
12 promax 256gb blue giá : 14.000.000đ
* Bản QT mã VN//a máy 97% pin 94%
———————————————
12 pro 128gb blue giá : 10.900.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 87%
12 pro 128gb gray giá : 10.900.000đ
* Bản QT mã VN//a máy 98% pin 87%
12 pro 256gb gray giá : 11.900.000đ
* Bản QT mã VN//a máy 99% pin 92%
12 pro 512gb gold giá : 12.900.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 87%
———————————————–
12 128gb đủ màu giá : 8.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 89%
12 64gb đủ màu giá : 8.000.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 89%
———————————————
12 mini 64gb blue giá : 5.200.000đ
* Bản lock mã LL/a máy 99% pin 85%
12 mini 64gb đen giá : 6.500.000đ
* Bản QT mã KH/a máy 99% pin 98%
12 mini 128gb đỏ giá : 6.900.000đ
—————————————
11 promax 64gb trắng giá : 9.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 95%
11 promax 64gb xanh giá : 9.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 93%
11 promax 64gb gold giá : 6.800.000đ
máy icloud ẩn xài full
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 95%
11 promax 64gb xanh giá : 6.200.000đ
* Bản QT mã LL/a đã thay mh+pin
11 promax 256gb xanh giá : 7.000.000đ
* Bản lock mã LL/a máy 98% pin 100%
11 pro 64gb đen giá : 7.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 91%
11 pro 64gb gold giá : 7.900.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 100%
11 pro 256gb đen giá : 7.900.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 91%
IP11  64gb ĐỦ MÀU giá : 6.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 9X
IP11  128gb ĐỦ MÀU giá : 7.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 9X
IP11  256gb ĐỦ MÀU giá : 7.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 9X
IP11  64gb ĐỦ MÀU giá : 4.500.000đ
* Bản LOCK mã LL/a máy 98% pin 9X
———————————————–
IP XS MAX  64gb ĐỦ MÀU giá : 7.000.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 9X
IP XS MAX  256gb ĐỦ MÀU giá : 8.000.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 9X
IP XS MAX  64gb TRẮNG giá : 8.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 9X
————————————————
IP XS 64gb ĐEN giá : 5.200.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 95%
IP XS 256gb TRẮNG giá : 6.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 93%
————————————————-
IP X  64gb ĐEN giá : 4.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 100%
IP X  64gb TRẮNG giá : 4.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 100%
IP X 256gb TRẮNG giá : 5.500.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 100%
——————————————–
IP 8 PLUS  64gb ĐEN giá : 4.000.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 100%
IP 8 PLUS  64gb GOLD giá : 4.200.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 100%
IP 8  64gb ĐEN giá : 3.200.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 95%
IP SE(2020)  128gb  giá : 3.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 100%
IP 7 PLUS  32gb TRẮNG giá : 2.400.000đ
* Bản LOCK mã LL/a máy 99% pin 91%
IP 7 PLUS  32gb HỒNG giá : 2.900.000đ
* Bản QT mã VC/a máy 99% pin 100%
IP 7 PLUS  128gb ĐEN giá : 3.000.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 99% pin 100%
IP 7  32gb ĐEN giá : 1.800.000đ
* Bản QT mã LL/a máy 98% pin 85%
IP 7 128gb giá : 2.100.000đ
IP 6S PLUS 64GB 98% GIÁ : 2.000.000đ
iphone 6s 64gb giá : 1.500.000đ
iphone 6 plus 16gb giá : 1.200.000đ