SAMSUNG ZFLIP 5

16,900,000 12,000,000

SAMSUNG ZFLIP 5 QUA SỬ DỤNG 98-99%
ZFLIP 5 XANH 8/256GB GIÁ: 12.000.000đ
ZFLIP 5 ĐEN 8/512GB GIÁ : 12.800.000đ
MUA BÁN TRAO ĐỔI – HỔ TRỢ TRẢ GÓP